Lys

ErgoLine
 
ErgoLine har ein visjon om å bidra, også i framtida, med gode ergonomiske produkt for å forebyggja belastningskadar hjå det arbeidande mennesket. Når teknologien vert utvikla og arbeidsplassen endra, ynskjer ErgoLine å vera der med tidsmessig gode produkt. ErgoLine er importør av alle produkta sine og har eit godt sortiment på ergonomiske produkt til arbeidsplassen.
Luxo
 
Luxo har designa ergonomiske belysningsprodukt og konsept i over 70 år, for å skapa eit arbeidsmiljø som tek omsyn til individuelle behov. Ved å fokusera på korleis belysningen påvikar vårt velbefinnande, vil Luxo vera ein partnar som skapar komfortable, fleksible og stimulerande miljø.

 

 

BØRVE INTERIØR AS | Tyssedalsvegen 10B, 5750 Odda | post@boerve.no | Webdesign: HildeN | © 2009