Ergonomi

ErgoLine  
ErgoLine har ein visjon om å bidra, også i framtida, med gode ergonomiske produkt for å forebyggja belastningskadar hjå det arbeidande mennesket. Når teknologien vert utvikla og arbeidsplassen endra, ynskjer ErgoLine å vera der med tidsmessig gode produkt. ErgoLine er importør av alle produkta sine og har eit godt sortiment på ergonomiske produkt til arbeidsplassen.
Offitec
 
Offitec leverer ei rekkje produkt som har som mål å gjera kontorkvardagen betre, og å førebyggja helseplager som til dømes "musesjuke", stive ledd og musklar.

 

BØRVE INTERIØR AS | Tyssedalsvegen 10B, 5750 Odda | post@boerve.no | Webdesign: HildeN | © 2009